Pretraživanje

Big Data & ML usluge koje nudimo

|
Autor: Administrator

Portiranje velikih i različitih baza podataka

Portiranje velikih i različitih baza podataka koje služe za izvješćivanje na horizontalno proširivu platformu, te izradu adekvatnih izvješća

1. integracija i izvješćivanje iz više postojećih različitih baza podataka paralelnim obradama, proširivim po potrebi

2. ubrzavanje izvješčivanja, ugradnja alarma

3. značajno pojeftinjenje HW resursa za pohranu i obradu podataka uz povećanje brzine obrada

|
Autor: Administrator

Vertikalni Data Warehouse

Zamjena (neadekvatnog) vertikalnog Data Warehouse portiranjem podataka na cluster, prikupljanjem, paralelnom obradom podataka i generiranjem potrebnih izvješća.

1. ubrzavanje izvješčivanja, ugradnja alarma

2. jednostavna nadogradnja novim izvorima podataka

3. jednostavna nadogradnja SQL upitima

4. značajno pojeftinjenje HW resursa za pohranu i obradu podataka uz povećanje brzine obrada

|
Autor: Administrator

Logovi

Obrada, izvješća, alarmiranje i vizualizacija logova u realnom vremenu

1. obrada velike količine podataka (n*1000/sec) u realnom ili približno realnom vremenu

2. grafička vizualizacija podataka

3. jednostavna propiptivanje SQL upitima

4. značajno pojeftinjenje HW resursa za pohranu i obradu podataka uz povećanje brzine obrada

|
Autor: Administrator

Izrada aplikacija metodama umjetne inteligencije

1. klasifikacija

2. regresija

3. klasteriranje

Primjeri: Predviđanje otkaza uređaja iz procesnih i okolišnih podataka (prediktivno održavanje), dijagnoza bolesti klasificiranjem,  „What IF” poslovne analize i planiranja