Pretraživanje

Planiranje proizvodnje i poslovanja

|

PLANIRANJE PROIZVODNJE I POSLOVANJA

|

PLANIRANJE PROIZVODNJE

Sustav planiranja i terminiranja proizvodnje razvijen je na originalnom modelu raspoređivanja na tri razine: osnovno planiranje, planiranje montaže i planiranje proizvodnje. U osnovnom planu definiraju se zadaci odjela prodaje, razvoja, konstrukcije, priprema proizvodnje, nabave i proizvodnje na realizaciji ugovora ili/ i radnog naloga. Porez trajanja i veza aktivnosti (preklop, zazor ili nastavak na početak ili kraj neke od prethodnih aktivnosti) aktivnostima se pridružuju potrebni resursi za obavljanje: nositelji i izvršitelji. Nositelji su odjeli ili tvrtke koje su zadužene za obavljanje poslova na aktivnostima, a izvršitelji pojedinačni zaposlenici zaduženi u odjelu ili tvrtki za izvršenje aktivnosti. Prijavom gotovosti izvršitelja omogućujee se kontrola planiranih rokova te rebalans plana koji pokazuje u slučajevima kašnjenja pojedinih izvršitelja odnosno aktivnosti koliko se može očekivati ukupno kašnjenje plana u cilju poduzimanja korektivnih akcija na saniranju kašnjenja.

U odnosu na postojeće sustave planiranja Osnovni plan ima sljedeće prednosti:

 • Potrebni podaci (resursi, odjeli, izvršitelji) povlače se automatski iz ERPINS sustava te nisu potrebni posebni unosi
 • Svaka promjena u resursima automatski se prikazuje u planu
 • Rezultati plan izazivaju akcije u drugim podsustavima automatski (planirani priljev, planirani odljev, potrebe materijala i tuđih proizvoda itd.). 
|

Plan za izabrani ugovor i radni nalog

Planiranje proizvodnje i poslovanja : Plan za izabrani ugovor i radni nalog
|

Rebalans plana prema prijavi gotovosti

Planiranje proizvodnje i poslovanja : Rebalans plana prema prijavi gotovosti
|

Pregled zauzeća po izvršiteljima

Planiranje proizvodnje i poslovanja : Pregled zauzeća po izvršiteljima
|

PLAN POSLOVANJA

- Usmjeren na postavljanje ciljeva poduzeća te određivanje načina realizacije istih.

Planiranje proizvodnje i poslovanja : PLAN POSLOVANJA

KONTROLA OSTVARENJA

 • Nadgledanje provođenja postavljenih ciljeva
 • Utvrđivanje odstupanja

 

Omogućuje statičko i dinamičko kreiranje:

 • Plana realizacije
 • Plana troškova
 • Plana potrebe materijala i kapaciteta
 • Plana prihoda i rashoda
 • Plana priljeva i odljeva
|

Plan realizacije

Planiranje proizvodnje i poslovanja : Plan realizacije
|

Prikaz planova prodaje

Planiranje proizvodnje i poslovanja : Prikaz planova prodaje
|

Plan prodaje prema mjestima isporuke

Planiranje proizvodnje i poslovanja : Plan prodaje prema mjestima isporuke
|

Usporedba planiranih i ostvarenih aktivnosti

Planiranje proizvodnje i poslovanja : Usporedba planiranih i ostvarenih aktivnosti
|

Kontroling

Planiranje proizvodnje i poslovanja : Kontroling

​Kontroling:

 • Struktura troškova i prihoda
 • Veza preko konta
 • Definiranje sheme MT
 • Definiranje ključeva
 • Raznolikost izvještaja

 

Obračun proizvodnje:

 • Raspored troškova po RN
 • Struktura troškova
 • Usporedba prodajne i proizvodne cijene proizvoda
 • Automatsko knjiženje