Pretraživanje

Erpins Core podsustavi

Objavljeno: 22.1.2014. | 10:02
Prikaza: 1415
|

PLAN POSLOVANJA

Plan poslovanja omogućuje izradu i praćenje planova: prihoda, realizacije, priljeva, odljeva i troškova s mogućnosti prijenosa ugovorenih proizvoda ili usluga kao i unos prognoziranih narudžbi kupaca za postojeće proizvode po šifri proizvoda ili očekivane klasifikacijske grupe za čije se pripadne proizvode očekuju narudžbe kupaca. Isto tako, plan poslovanja bi predstavljao i osnovu za izradu plana nabave. Za sustave koji imaju osnovni plan kao dio ERPINS sustava obavljaju se određena prilagođavanja, a kod tvrtki koje imaju sustav planiranja i terminiranja - planiranje i praćenje poslovanja obavlja se posebnim modelom s točnijim i ažurnijim podacima.

Prema planu poslovanja računa se prihod kao vrijednost koja nastaje s planiranim završetkom i fakturiranjem proizvoda. Uzeto je u obzir i planirano fazno fakturiranje.

Priljev se računa kao vrijednost planiranog proizvoda ili usluge koju ćemo moći naplatiti nakon fakturiranja računajući ugovorene ili procijenjene dane odgode plaćanja. To su sredstva koja očekujemo kao ulaz u naš sustav.

Trošak materijala predstavlja izlaz u proizvodnju. Možemo ga računati grubo prema planiranom početku rada i završetku rada na proizvodu ili usluzi dok se kod planirane i terminirane proizvodnje mogu dobiti točni datumi očekivanih izlaza materijala.

Odljev se računa kao izlaz sredstava prema planu nabave materijala i usluga uvećani za dane odgode plaćanja. Moguće ga je računati samo ako postoji plan nabave i/ili napravljene narudžbe za materijal i usluge.

 

Ukupni plan poslovanja i ostvarenja


 

Sadržaj modula ADMIN

 

PODSUSTAV BAZAP

22. siječnja 2014.
Sadrži podatke o poduzeću, organizacijskoj strukturi (uz definiranje proizvodnih i neproizvodnih organizacijskih jedinica)...
Inin.hr : PODSUSTAV PROKA

PODSUSTAV PROKA

22. siječnja 2014.
Podsustav prodaja, komercijala i kalkulacija - PROKA sadrži podatke o ugovorima, upitima, ponudama, narudžbama kupaca (po stavkama narudžbe otvaraju se nositelji – radni nalozi), kao i kalkulaciju (ponudbenu i ostvarenu-naknadnu) s izračunatim cijenama materijala...

PODSUSTAV DEPTO

22. siječnja 2014.
Podsustav definicija proizvoda, potrebnih resursa i tehnologije - DEPTO podatke o materijalima, standardnim elementima, dijelovima, sklopovima i proizvodima, konstrukcijskoj sastavnici proizvoda, komercijalnoj i proizvodnoj sastavnici proizvoda.

PODSUSTAV NAZAL

22. siječnja 2014.
Podsustav nabave i zaliha – NAZAL sadrži podatke za upravljanje materijalom.

PODSUSTAV LANRA

22. siječnja 2014.
Podsustav lansiranja i radnih naloga – LANRA omogućuje izradu radne dokumentacije za proizvodnju, lansiranje proizvodnje i otvaranje internih radnih naloga.

PODSUSTAV OSKVE

22. siječnja 2014.
Podsustav osiguranja kvalitete – OSKVE predstavlja softversku podršku za organizirano praćenje kvalitete u proizvodnji, kontrolu materijala i tuđih proizvoda na ulazu i rezultate ispitivanja proizvoda.

PODSUSTAV PLATE

22. siječnja 2014.
Podsustav osiguranja kvalitete – OSKVE predstavlja softversku podršku za organizirano praćenje kvalitete u proizvodnji, kontrolu materijala i tuđih proizvoda na ulazu i rezultate ispitivanja proizvoda.

PODSUSTAV RINIS

22. siječnja 2014.
Podsustav Računovodstva i financija – RINIS sadrži računovodstvene i financijske obrade u poduzeću.