Pretraživanje

Erpins Core podsustavi

Objavljeno: 22.1.2014. | 10:18
Prikaza: 1302
|

PODSUSTAV LANRA

Podsustav lansiranja i radnih naloga – LANRA omogućuje izradu radne dokumentacije za proizvodnju, lansiranje proizvodnje i otvaranje internih radnih naloga. Dokumentacija je pripremljena za unos gotovosti i utrošenog vremena na izradi bar kod čitačima na upisnim radnim mjestima, RF terminalima ili unosom na tipkovnici. Predviđaju se sljedeći radni nalozi: radni nalog za proizvodnju (praćenje gotovosti, direktnih troškova materijala i rada), radni nalog za izradu alata (praćenje gotovosti i troškova izrade alata), radni nalog za održavanja (praćenje troškova rezervnih dijelova i troškova rada na popravci kvarova i obavljanju operacija održavanja). Lansiranje proizvodnje po radnom nalogu ( proizvodnom ili internom), grupnom radnom nalogu, nalogu za škart i nalogu za doradu kao i radnom nalogu za izradu alata obavlja provjeru slobodnih resursa (materijala i tuđih proizvoda) za izabrani radni nalog, rezerviranje materijala, tuđih proizvoda i vlastitih poluproizvoda koji su slobodni na skladištima, izradu prijedloga zahtjeva za nedostajuće resurse, izradu proizvodne dokumentacije (radni nalog, radni postupak i radni list) te generiranje automatskih izdatnica za lansirane proizvodne elemente za radni nalog.

 

Podsustav Lansiranje radnih naloga

 

PODSUSTAV BAZAP

22. siječnja 2014.
Sadrži podatke o poduzeću, organizacijskoj strukturi (uz definiranje proizvodnih i neproizvodnih organizacijskih jedinica)...
Inin.hr : PODSUSTAV PROKA

PODSUSTAV PROKA

22. siječnja 2014.
Podsustav prodaja, komercijala i kalkulacija - PROKA sadrži podatke o ugovorima, upitima, ponudama, narudžbama kupaca (po stavkama narudžbe otvaraju se nositelji – radni nalozi), kao i kalkulaciju (ponudbenu i ostvarenu-naknadnu) s izračunatim cijenama materijala...

PODSUSTAV DEPTO

22. siječnja 2014.
Podsustav definicija proizvoda, potrebnih resursa i tehnologije - DEPTO podatke o materijalima, standardnim elementima, dijelovima, sklopovima i proizvodima, konstrukcijskoj sastavnici proizvoda, komercijalnoj i proizvodnoj sastavnici proizvoda.

PODSUSTAV NAZAL

22. siječnja 2014.
Podsustav nabave i zaliha – NAZAL sadrži podatke za upravljanje materijalom.

PODSUSTAV OSKVE

22. siječnja 2014.
Podsustav osiguranja kvalitete – OSKVE predstavlja softversku podršku za organizirano praćenje kvalitete u proizvodnji, kontrolu materijala i tuđih proizvoda na ulazu i rezultate ispitivanja proizvoda.

PODSUSTAV PLATE

22. siječnja 2014.
Podsustav osiguranja kvalitete – OSKVE predstavlja softversku podršku za organizirano praćenje kvalitete u proizvodnji, kontrolu materijala i tuđih proizvoda na ulazu i rezultate ispitivanja proizvoda.

PODSUSTAV RINIS

22. siječnja 2014.
Podsustav Računovodstva i financija – RINIS sadrži računovodstvene i financijske obrade u poduzeću.

PLAN POSLOVANJA

22. siječnja 2014.
Plan poslovanja omogućuje izradu i praćenje planova: prihoda, realizacije, priljeva, odljeva i troškova s mogućnosti prijenosa ugovorenih proizvoda ili usluga.