Pretraživanje

Erpins Core podsustavi

Objavljeno: 22.1.2014. | 10:09
Prikaza: 1266
|

PODSUSTAV PLATE

U podsustavu planiranja proizvodnje – PLATE, obavlja se izrada osnovnih planova, planova proizvodnje i montaže te sastava proizvoda, terminiranje proizvodnje i praćenje zauzeća kapaciteta. Osnovu za rad predstavlja originalni vlastiti model višerazinskog planiranja prikazan na slici koji povezuje razine osnovnog planiranja, planiranja faza ili montaže proizvoda i terminiranje tehnoloških operacija proizvodnje prema hijerarhijskoj strukturi sklopova i proizvoda, prioritetu radnih naloga i raspoloživim strojnim i ručnim radnim mjestima prema radnom kalendaru. Osnovni planovi predstavljaju planove aktivnosti svih odjela na realizaciji radnog naloga po nositeljima (odjeli) i izvršiteljima (zaposlenici u tom odjelu) čime se omogućuje praćenje izvršenja zadataka i uzročnika za kašnjenje planova. Za rad modula osnovno planiranje potrebno je definirati radni kalendar, odjele nositelje posla i izvršitelje u pojedinim odjelima.

 

Sadržaj podsustava PLATE modul osnovno planiranje

 

Termin planovi proizvodnje predstavljaju terminske planove izrade svih proizvodnih elemenata prema mogućnosti proizvodnih kapaciteta definiranih tehnološkim postupcima. Planovi sastava i montaže omogućuju planiranje sastava sklopova i montaže proizvoda prema planskoj gotovosti podređenih dijelova i sklopova u proizvodnji. Posebno je riješena izrada varijanti plana prema zauzetosti kapaciteta i potrebnim rokovima gotovosti, a koji se kao mogućnosti određuju varijantama tehnologije i angažiranjem dodatnih kapaciteta (neradne smjene, neradni dani, prekovremeni rad).

Podsustav praćenja proizvodnje - PRAPE omogućuje praćenje gotovosti tehnoloških operacija u proizvodnji. Ovo praćenje moguće je organizirati na jedan od načina:

  • Unos s bar kod čitačima uz PC računalo kao upisno mjesto u proizvodnom pogonu
  • Unos s RF terminalima
  • Unos na tipkovnici s ručno ispunjenim obrascima iz proizvodnje.

Prijava se može obavljati u različitim sadržajima podataka :

  • Prijava gotovosti proizvoda na zadnjoj operaciji po gotovim količinama i izvršitelju ili izvršiteljima i/ili kapacitetu na kojem je rađeno
  • Prijava gotovih količina na operaciji
  • Prijavu početka i završetka rada svakog izvršitelja te napravljenim količinama
  • Prijavu zastoja
  • Prijava rada na režijskim radnim nalozima

 

Sadržaj podsustava PRAPE

 

PODSUSTAV BAZAP

22. siječnja 2014.
Sadrži podatke o poduzeću, organizacijskoj strukturi (uz definiranje proizvodnih i neproizvodnih organizacijskih jedinica)...
Inin.hr : PODSUSTAV PROKA

PODSUSTAV PROKA

22. siječnja 2014.
Podsustav prodaja, komercijala i kalkulacija - PROKA sadrži podatke o ugovorima, upitima, ponudama, narudžbama kupaca (po stavkama narudžbe otvaraju se nositelji – radni nalozi), kao i kalkulaciju (ponudbenu i ostvarenu-naknadnu) s izračunatim cijenama materijala...

PODSUSTAV DEPTO

22. siječnja 2014.
Podsustav definicija proizvoda, potrebnih resursa i tehnologije - DEPTO podatke o materijalima, standardnim elementima, dijelovima, sklopovima i proizvodima, konstrukcijskoj sastavnici proizvoda, komercijalnoj i proizvodnoj sastavnici proizvoda.

PODSUSTAV NAZAL

22. siječnja 2014.
Podsustav nabave i zaliha – NAZAL sadrži podatke za upravljanje materijalom.

PODSUSTAV LANRA

22. siječnja 2014.
Podsustav lansiranja i radnih naloga – LANRA omogućuje izradu radne dokumentacije za proizvodnju, lansiranje proizvodnje i otvaranje internih radnih naloga.

PODSUSTAV OSKVE

22. siječnja 2014.
Podsustav osiguranja kvalitete – OSKVE predstavlja softversku podršku za organizirano praćenje kvalitete u proizvodnji, kontrolu materijala i tuđih proizvoda na ulazu i rezultate ispitivanja proizvoda.

PODSUSTAV RINIS

22. siječnja 2014.
Podsustav Računovodstva i financija – RINIS sadrži računovodstvene i financijske obrade u poduzeću.

PLAN POSLOVANJA

22. siječnja 2014.
Plan poslovanja omogućuje izradu i praćenje planova: prihoda, realizacije, priljeva, odljeva i troškova s mogućnosti prijenosa ugovorenih proizvoda ili usluga.