Pretraživanje

ERPlin

|
Autor: Administrator

Informacijski sustav za distributere plina - ERPlin

ERPlin je informacijski sustav koji omogućava i značajno olakšava registraciju potrošača, praćenje potrošnje, obračun i naplatu plina.

 

Osnovne funkcionalnosti:

Registracija potrošača

 • Zaprimanje molbe za priključenje na plinsku mrežu
 • Registar potrošača (fizičke osobe , pravne osobe)
 • Registar opskrbljivača
 • Kreiranje ponudbenih troškovnika prema normativima (materijal, rad)
 • Ugovori
 • Radni nalog za priključenje na plinsku mrežu

Praćenje potrošnje, obračun i naplata plin

 • Evidencija utrošenog plina
 • Obračun plina
 • Obračun kamata
 • Ispis računa (2d barkod)
 • Evidencija uplata i prijenos izvoda iz FIN-e
 • Zatvaranje računa i uplata
 • Cjenik i fiksna naknada tarifnih modela
 • Generiranje i ispis opomena
 • Generiranje i ispis obavijesti o obustavi isporuke plina
 • Radni nalog za isključenje potrošača s plinske mreže
 • Radni nalog za uključenje potrošača na plinsku mrežu

 Održavanje plinske mreže

 • Osnovni tehnički podaci (podaci o mreži, ugrađenim brojilima i rezervnim dijelovima)
 • Korektivno (tekuće, po prijavi) i preventivno održavanje