Pretraživanje

Upravljanje dokumentima

|

Upravljanje dokumentima

Upravljanje dokumentima : Upravljanje dokumentima

Document Quality Task manager (DQM) programski sustav pokriva sljedeće funkcionalnosti:

 • Pohranu, klasificiranje, pretraživanje i prezentaciju dokumenata
 • Distribuciju dokumenata uz kontrolu statusa preuzimanja
 • Elektronska ovjera dokumenata lozinkom (ulazne fakture, ugovori, zapisnici...)
 • Upravljanje dokumentima sustava kvalitete
 • Poruke o prispjeću dokumenta
 • Povijest opreacija nad dokumentom
 • Revizija dokumenta
 • Upravljanje downloadom dokumenata
 • Ovlasti nad dokumentima
 • Generiranje poslovnog procesa sa opisom zadatka i nadležnim odjelom (djelatnikom)
 • Ručno ili automatsko lansiranje zadataka sukladno opisanom procesu
 • Predefinirani setovi dokumenata po zadatku
 • Praćenje statusa izvršenja zadatka i utrošenog vremena
 • Pregled statusa zadataka po projektu sa pripadajućim dokumentima
 • Generiranje alarma za kašnjenje zadatka
 • Izvješća

DQM je namijenjen:

 • Proizvodnim, građevinskim i uslužnim tvrtkama
 • Uredima, bankama i osiguravajućim kućama
 • Nositeljima ISO ili sličnih certifikata
 • Sektorima osiguranja kvalitete
 • Izdavačkim i medijskim kućama
 • Obrazovnim ustanovama (...)
|

Proces kolanja dokumenata i aktivnosti

Kolanje dokumenata, generiranje aktivnosti i alarmi predefiniraju se preko ugrađenog workflow managera

Upravljanje dokumentima : Proces kolanja dokumenata i aktivnosti