top of page
  • Anita Đurašinović

Nastup tvrtke ININ na međunarodnom tržištu


_

Naziv projekta: NASTUP TVRTKE "ININ" NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU

Naziv korisnika: ININ informatički inženjering d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta – 39.886,77 eura

Planirana isplaćena bespovratna sredstva – 23.039,22 eura

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj”

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke ININ informatički inženjering d.o.o.“

WEB STRANICA

_

Tvrtka ININ informatički inženjering d.o.o. uspješno provodi projekt pod nazivom „Nastup tvrtke ININ na međunarodnom tržištu“, referentnog broja KK.03.2.1.16.0322.

Više informacija o projektu:

Ukupna vrijednost projekta – 39.886,77 eura

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 27.108,15 eura

Bespovratna sredstva – 23.039,22 eura

Privatni doprinos – 4.068,93 eura

Projekt je započeo 20.04.2020. a sve aktinvosti bit će provedene do kraja razdoblja provedbe projekta, odnosno 20.05.2023.

Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga:

1) Povećanje razine izvoza tvrtke ININ Informatički inženjering d.o.o. za min 21 % u 2023. godini.

2) Povećanje prihoda od prihoda za minimalno 20% u 2023. godini.

3) Osigurati novo zapošljavanje uz očuvanje postojećih radnih mjesta


„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Kontakt osoba za više informacija: Igor Majdandžić, +385 98340177 e-mail: imajdandzic@inin.hr

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Comments


bottom of page