top of page
  • Anita Đurašinović

Primjena IKT u planiranju i terminiranju poslovnih aktivnosti u tvrtci ININ d.o.o.

Tvrtka ININ d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivom „Primjena IKT u planiranju i terminiranju poslovnih aktivnosti u tvrtci ININ d.o.o.“ referentnog broja KK.03.2.1.19.0150

Više informacija o projektu:

Ukupna vrijednost projekta – 210.211,70 kn 

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 174.149,36 kn

Isplaćena bespovratna sredstva – 120.163,05 kn

Privatni doprinos – 90.048,65 kn


OČEKIVANI REZULTATI: 

R1 - Radni procesi u tvrtci i cijelokupno poslovanje povezani u jedinstven sustav koji omogućuje kontrolu i bolju povezanost nad svim segmentima poslovanja, odnosno nad svim aktivnostima u tvrtci 

R2 - Povećana razina znanja svih djelatnika - vezano za uvođenje/ usvajanje novog informacijskog sustava 

R3 - Ciljne skupine i javnost informirani o tijeku i rezultatima projekta 

R4 - Uspješno proveden projekt


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fonda za regionalni razvoj

Kontakt osoba za više informacija: Igor Majdandžić, inin@inin.hr

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hrComments


bottom of page