top of page

Računovodstveni program

Podsustav webRačunovodstvo predstavlja kompletno računovodstveno rješenje, a samo neki od modula koje sadrži su: Plaće, Putni nalozi, JOPPD obrazac, Kontiranje računa, Salda konti, Glavna knjiga, Ulazni računi, PDV i dr.


Kroz aplikaciju moguć je automatski prijenos knjiženja u modul glavne knjige prema vlastitim postavkama.

oblaci donji.png

Sve što računovođi treba.

Podsustav webRačunovodstvo moguće je koristiti kao zaseban modul ili u sklopu cijelog ERP softvera. Moduli sustava su jednostavni za korištenje i omogućuju brzo i efikasno obavljanje svakodnevnih poslova u računovodstvu. Uvijek je ažuriran u skladu sa zakonskim propisima i povezan s državnim i drugim institucijama.


Svojim funkcionalnostima odgovara poduzećima s jednostavnim i složenim poslovnim procesima.

Pregled funkcionalnosti

Uporaba samostalnog modula

Evidentiranje računa

Automatski prijenos knjiženja

Izrada financijskih izvještaja

oblaci donji.png

Evidencija o radnicima

Obračun plaće