top of page

Softver za evidenciju prometnih prekršaja

Sve prekršaje/upozorenja još uvijek vodite papirnato uz ručno popunjavanje  od strane komunalnih redara? Cijeli taj proces popunjavanja i praćenja je bez nadzora i traje jako dugo?


Softver za evidenciju prometnih prekršaja omogućuje komunalnim redarima da sve podatke o prekršitelju, registarskoj oznaci vozila i lokaciji prekršaja mogu dobiti sa smartphone-om pomoću umjetne inteligencije i GPS koordinata.

oblaci donji.png

Pratite. Ubrzajte.

I naplatite kazne.

Softver za evidenciju prometnih prekršaja Redario omogućuje da se svi podaci o prekršajima i upozorenjima evidentiraju sa smartphone-om ili pomoću ručnog terminala uz pomoć umjetne inteligencije.


Svi prekršaji/upozorenja su vidljivi na GIS karti gdje se ujedno mogu pratiti kretanja prometnih redara. Sustav je moguće povezati sa MUP-om kako bi se dobili podaci o prekršiteljima koji su potrebni za daljnje postupke naplate ili sudskih procesa.
 

Pregled funkcionalnosti

Generiranje prekršaja/upozorenja

Prepoznavanje registarskih oznaka

GPS koordinate prekršaja

Ispis u realnom vremenu

oblaci donji.png

Alarmi

Povezivanje s MUP

servisom

Praćenje prekršaja putem GIS-a

Izvještaji

Statistička analiza prekršaja

Generiranje i ispis uplatnica

bottom of page