top of page

Smart GIS

Želite imati razrađenu kartu grada sa svim cestama, plinskim i vodovodnim mrežama i obavijestiti građane o bitnim radovima? Želite omogućiti građanima prijave problema?


Smart GIS sustav prati cijeli proces od prijave problema, izvođenja radova, utroška vremena pa sve do statusa izvršenih problema i slanja obavijesti građanima o radovima i eventualnim zatvaranjima prometnica.

oblaci donji.png

Umrežite, upravljajte, popravite, informirajte.

Smart GIS (geografski informacijski sustav) omogućuje bolju komunikaciju između nadležnih ustanova i građana. Sve prijave se prate na jednom mjestu, te se na temelju njih mogu inicirati potrebni radni nalozi određenim izvođačima, pratiti statusi radova, utrošeno vrijeme.


Aplikacija omogućuje kreiranje karte mreža (plinske, vodovodne) te na taj način mogu dobiti sve prijave, servise prema tipu mreže.

Pregled funkcionalnosti

Informacije o mrežnoj infrastrukturi

Uvid u stanje infrastrukture

Prijave od strane građana

Informiranje građana

E-mail-om

oblaci donji.png

Davanje uvida građanima

Obavijesti građanima

Spremanje u bazu podataka

bottom of page