top of page

Smart Info Kiosk

Sa pametnom oglasnom pločom informirajte građane i turiste o važnim obavijestima, događanjima, uputama do najaktualnijih destinacija i omogućite im prijavu komunalnih problema i da daju svoje prijedloge, probleme i zapažanja.


Sami definirajte i upravljajte sadržajem za svoje građane, mještane i turiste.

oblaci donji.png

Obavijestite, modernizirajte, promovirajte.

Pametna oglasna ploča je multitouch display uređaj sa pripadajućim softverom, a namijenjena je gradovima i općinama koji žele omogućiti svojim građanima i turistima pregled događanja u svojim mjestima, ali isto tako da mogu na jednostavan način komunicirati sa građanima, mještanima vezano za probleme i poboljšanja.


Uz pametnu oglasnu ploču dolazi i mobilna aplikacija putem koje je isto moguće pratiti najnovije vijesti, turističke informacije i destinacije.

Pregled funkcionalnosti

Softver za info kiosk

Prikaz vaših podataka

Virtualne prezentacije i video

Interakcija sa posjetiteljima

oblaci donji.png

Mobilna aplikacija

Vaši prijedlozi

bottom of page